کارواش ۳

آبرسانی به کارواش

صرف نظر ار نوع کارواش، مراحل شست وشوی ماشین در کارواش‌ها یکسان می‌باشد. این مرحله از پیش شویی آغاز می‌گردد. به این ترتیب که ماشین ابتدا با آب پرفشار پیش شویی می‌شوند تا آلودگی‌های درشت از روی بدنه برداشته شود. در مرحله بعد با استفاده از نازل‌های مخصوص مواد شوینده بر روی ماشین پاشیده می‌شوند این مواد باید دارای ویژگی‌های مخصوصی باشند تا به رنگ بدنه ماشین آسیب وارد نگردد. سپس ماشین با پاشش آب پرفشار شسته می‌شود. اما نکته مهم که از مزایای شستشوی ماشین به شیوه مکانیزه می‌باشد، مرحله واکس زنی و خشک کردن اتومبیل است که در روش دستی نمی‌تواند با کیفیت مناسبی صورت پذیرد. در مرحله آخر واکس و مواد جلادهنده بر روی ماشین پاشیده شده و توسط دستگاه خشک کن، خشک می‌گردد. به این ترتیب علاوه بر برجای نماندن لکه بر روی بدنه پس از خشک شدن واکس یک دست بر روی بدنه قرار می‌گیرد.

پروژه قبلی

فضای سبز۲

پروژه بعدی

کارواش ۲

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید